Genesys ha estat aprovat pel Consorci AOC com a programari integrat i operatiu sobre el mètode de treball e-SET

Genesys, amb la seva modalitat de Registre d’Actuació sobre Expedients (GenRAE) i funcionament en modalitat Cloud/SaaS, ha estat aprovat pel Consorci AOC com a solució contrastada per a facilitar el desplegament del model de treball e-SET. Aquesta solució facilita la tramitació dels expedients electrònics al 100%, amb especial cura en la gestió dels documents i interoperant amb el conjunt de solucions d’Administració Electrònica que proporciona el Consorci AOC com l’eNotum, el Registre Unificat (MUX), Via Oberta, solucions d’autenticació i de signatura electrònica, eTRAM, etc.

L’AOC disposa de solucions d’Administració Electrònica per tal de donar una resposta de qualitat als ajuntaments i que aquests puguin millorar en la seva gestió. Una d’aquestes solucions és el servei e-SET, el qual combina un sistema de treball estàndard i optimitzat per a ajuntaments petits, amb un conjunt de solucions comunes d’Administració Electrònica, destinat a ajuntaments de fins a 5.000 habitants.

L’objectiu d’aquest servei és disposar d’un model d’Administració Electrònica que asseguri que les administracions locals de petit format, puguin compartir un sistema de treball el qual els permeti sumar recursos, reduir costos i millorar el servei a la ciutadania.

Si desitgeu saber més sobre aquests serveis, quins són els seus beneficis, el seu sistema de treball, o les seves fases, us convidem a que visiteu el següents enllaços on podreu trobar tota la informació necessària, tant de Genesys com d’e-SET.