Qualitat

Audifilm Grupo AL, cada dia més compromesa amb la recerca de l’excel·lència empresarial persegueix aconseguir el més alt nivell de satisfacció del client.  La qualitat de productes i serveis, el Control dels processos, la Gestió integrada dels projectes i la Millora Contínua, són les nostres eines i referències de competitivitat al camp de les Tecnologies de la Informació.

El nostre sistema de qualitat està certificat d’acord a la normativa ISO 9001.

Audifilm Grupo AL pretén ser la referència per als seus clients com a model de companyia orientada a la Gestió Avançada, aconseguint un elevat grau d’implantació que li permeti ser referent de competitivitat a nivell nacional.

Certificado ISO 9001-2008 Audifilm