Genesys ha estat aprovat pel Consorci AOC com a programari integrat i operatiu sobre el mètode de treball e-SET

Genesys, amb la seva modalitat de Registre d’Actuació sobre Expedients (GenRAE) i funcionament en modalitat Cloud/SaaS, ha estat aprovat pel Consorci AOC com a solució contrastada per a facilitar el desplegament del model de treball e-SET. Aquesta solució facilita la tramitació dels expedients electrònics al 100%, amb especial cura en la gestió dels documents i interoperant amb el conjunt de solucions d’Administració Electrònica que proporciona el Consorci AOC com l’eNotum, el Registre Unificat (MUX), Via Oberta, solucions d’autenticació i de signatura electrònica, eTRAM, etc. Continua llegint

L’Ajuntament de Lloret posa en funcionament un dispositiu mòbil per a la gestió d’inspeccions municipals

Els municipis turístics amb una forta estacionalitat en la seva activitat comercial tenen problemàtiques associades a l’agilitat pel que fa a la seva gestió i control.

Si a més hi afegim el canvi legislatiu incorporat darrerament, que suposa que només cal la comunicació de l’interessat a l’Ajuntament informant de l’obertura i/o canvi d’una activitat per iniciar-la, la problemàtica és encara més accentuada. Continua llegint