e-Contractació: efectes de la nova Llei de Contractes del Sector Públic

El pasado 21 de noviembre Audifilm Grupo AL, junto con el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, organizó una jornada centrada en la nueva Ley de Contratos para la Administración Pública bajo el título “e-Contratación: efectos de la nueva Ley de Contratos del Sector Público”.

Queremos, desde Audifilm, dar las gracias al Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat por su hospitalidad, como en otras ocasiones, al dejarnos este espacio de forma desinteresada para realizar la jornada, y también agradecerles su participación activa en el desarrollo de la jornada, no solamente en el ámbito estructural, sino en cuanto a contenidos.

El Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat es uno de nuestros clientes más innovadores y exigentes, de reconocido prestigio en el sector, y por lo tanto su participación y opiniones son muy a tener en cuenta. El principal objetivo de esta jornada era ver el impacto que tendrá la nueva ley de contratos para la administración pública, desde los puntos de vista jurídico y tecnológico, y también organizativo, este más subjetivo, en el sentido que las organizaciones no todas son iguales, ni tienen las mismas dimensiones, y requieren de una visión más específica. Se trataba de debatir también, dentro del escenario reciente de las leyes 39 y 40/2015, la interpretación de las fechas de entrada en vigor de las obligaciones en cuestión.

Durante la jornada se realizaron varias presentaciones, principalmente en formato coloquio. En la primera de ellas, “La nueva ley de Contratos del Sector Público y las implicaciones para la Administración Local”, expusieron sus puntos de vista la Sra. Laura Almonacid, Interventora del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat y la Sra. Mª Pilar Batet, Jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras de la Diputación de Castellón.

En segundo lugar, el “Modelo de e-Contratación sobre Genesys i3″, participaron la Sra. Ascen Moro, Responsable de la Unidad de Gestión del Conocimiento y Calidad del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, el Sr. Josep Budí, Responsable de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Cambrils y el Sr. Joaquim Mestres, Director de Operaciones de Audifilm Grupo AL. Finalmente, se llevó a cabo una exposición con un punto de vista más descriptivo y práctico, bajo el título “Tramitación de expedientes de contratación: solución integral”, en la cual participaron el Sr. Joaquim Mestres, Director de Operaciones de Audifilm Grupo AL, el Sr. Jesús Sazatornil, Responsable de Servicios de Audifilm Grupo AL, y el Sr. José Luis Arístegui, Director General de Vortal.

Durante las intervenciones, el numeroso público asistente hizo varias interpelaciones a los ponentes, dando pie a intercambios de opinión y pequeños debates que hicieron la jornada muy amena.

Gracias a todos, ponentes y asistentes, por su interés, participación y colaboración.

e-contractació: efectes de la nova Llei de Contractes del Sector Públic

La recent publicació de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, en un moment en què encara tenim present i vivim amb l’impacte causat per les lleis 39 i 40/2015, ens obliga a prendre decisions immediates per a assolir, un altre cop més, un nou repte en la Transformació Digital de les organitzacions.

És per aquest motiu que hem organitzat aquesta jornada monogràfica, dedicada a la e-Contractació i els efectes de la nova llei de Contractes del Sector Públic, amb l’objectiu de fer una anàlisi de les implicacions per a l’Administració Local, a nivell jurídic, organitzatiu i tecnològic, que ajudi a situar les necessitats i també les solucions en aquests àmbits.

Així doncs, i amb la inestimable hospitalitat i col·laboració de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, abordarem la jornada amb la intenció de satisfer les inquietuds que segur tindran els assistents.

AGENDA

21 de novembre de 2017
Palau Falguera – Sant Feliu de Llobregat

09.00 – 09.30 Recepció i Introducció a la Jornada
Sr. Joan Font, Director General – Audifilm Grupo AL
Sr. Josep M. Rañé, President de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals – Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

09.30 – 10.30 “La nova Llei de Contractes del Sector Públic i les implicacions per a l’Administració Local”
Sra. Laura Almonacid, Interventora – Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Sra. Mª Pilar Batet, Cap del Servei de Contractació i Central de Compres – Diputació de Castelló

10.30 – 11.30 “Model d’e-Contractació sobre Genesys i3”
Sra. Ascen Moro, Responsable de la Unitat de Gestió del Coneixement i Qualitat – Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Sr. Josep Budí, Responsable de Noves Tecnologies – Ajuntament de Cambrils
Sr. Joaquim Mestres, Director d’Operacions – Audifilm Grupo AL

11.30 – 12.00 PAUSA – CAFÈ

12.00 – 14.00 “Tramitació d’expedients de contractació: solució integral”
Sr. Joaquim Mestres, Director d’Operacions – Audifilm Grupo AL
Sr. Jesús Sazatornil, Responsable de Serveis – Audifilm Grupo AL
Sr. José Luis Arístegui, Director General – Vortal

14.00 – 15.00 CÒCTEL – COMIAT

Formulari d’inscripció (solament clients Audifilm Grupo AL)

Els responsables de tecnologies davant la contractació electrònica.

Mario Alguacil, Director de l’Àrea de govern obert i serveis generals de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, ens fa un recorregut sobre la implantació de les solucions electròniques en el seu àmbit de treball, en especial les complexitats amb les que s’han trobat en la implantació de la contractació pública electrònica i como les han resolt.

“Està clar que la cosa és difícil, en l’escenari en el que estem, amb els canvis normatius actuals, d’una profunditat i potència important, és complex resoldre els canvis que se’ns plantegen. Mentre estiguem en aquests processos vénen coses noves que ens costa incorporar.

El que s’està fent en la majoria dels casos, és un procés d’“electronificació“  del que es feia a mà o en paper. Aquesta transformació planteja problemes que no es tenien en el procés de paper, i que s’han d’anar solucionant. Diguem que aquesta feina venia de la dècada passada.

Mentrestant irromp a la nostra agenda una necessitat del que ens ve des d’Europa. Entre altres hi ha la contractació electrònica, processos transnacionals, que es poden iniciar en un país i finalitzar-se en un altre. En l’any 2016 estem en la plenitud d’aquest tipus de processos.

Si el que hem de fer està clar, les lleis ja ens ho indiquen, i la tecnologia, en principi, està madura, com no resolem un problema de quatre papers i quatre processos? No hi heu pensat?  Què és el que passa a les administracions que impedeix que se solucioni això? Jo no ho he trobat.

Sabem el que les lleis ens obliguen a fer, però si aquestes no van acompanyades dels recursos i de les determinacions addicionals, la obligatorietat serà difícil de complir. Es necessiten infraestructures, transformar els mètodes de producció, ja no serveix “electronificar”, necessites un bon back-office.

En el nostre cas vam iniciar un procés, modelitzant el problema que havíem de resoldre, basat en un tema de dades, de processos, de documents i de serveis de interrelació amb els demés. En el procés de la contractació pública electrònica, apliquem la humilitat, és a dir, començar pel principi i seguir el procés. El principi per a nosaltres, en l’estratègia de contractació, no es més que una estratègia més de gestió d’expedients electrònics en la nostra organització, que es caracteritza en donar compliment al que s’està proposant. En algun moment algú entra i surt del teu sistema, la plataforma ha d’ésser capaç de dialogar amb altres plataformes, i aquestes plataformes són les que serviran aquests processos electrònics.

Ens hem agrupat amb altres ajuntaments i amb l’empresa que ens proveeix la plataforma de BPM, que és Audifilm. Per a tal hem invertit un any i mig, i hem acordat com ha d’ésser el back-office, que no és diferent del d’altres processos de tramitació de l’administració, ja que els documents es guarden en el mateix lloc, en la gestió dels documents electrònics actius.

Aquesta és la solució que ens hem plantejat, començar pel back-office, ja que l’intercanvi de documents amb altres administracions és quelcom que arribarà d’aquí a uns quants anys.”

Continua llegint

La contractació pública electrònica té els seus avantatges

La incorporació dels sistemes electrònics a la vida quotidiana, com és l’ús d’Internet per realitzar compres, està fent que les comunicacions entre les persones i les empreses canviï. Aquest fet està fent que es replantegin les formes d’interactuar entre els ciutadans i l’Administració Pública.

En aquest sentit una de las transformacions que s’estan produint és la que es refereix a la contractació pública electrònica. Per això s’han aprovat diferents lleis i reglaments per regular-ho, i afrontar els reptes que la societat digital està imposant.

Aquestes normatives estan creant el marc legal per donar suport a la nova relació entre les administracions i les empreses, tant les entitats locals com las administracions estan incorporant noves fórmules de comunicació i gestió de processos, com és el de la contractació.

Basada en les experiències i tècniques del comerç electrònic, que ja s’han utilitzat amb bastant èxit a l’empresa privada, la contractació pública electrònica pot aconseguir una disminució en els preus, optimitzar els recursos i el temps necessari per gestionar-los.

Beneficis de la Contractació Pública Electrònica

Segons estudis realitzats en Administracions Públiques i empreses privades que han implementat la contractació pública electrònica, i han aconseguit establir una relació electrònica amb els seus proveïdors, els avantatges es concentren en dos grans àmbits:

-       Els costos d’adquisició es poden veure reduïts entre un 2% i un 10%, en funció del sector, la qual cosa implica un estalvi o una major capacitat de compra.

-       Reducció dels recursos dedicats a la gestió entre un 40% i un 60%, millorant la productivitat, optimització del temps i persones.

Sota aquest gran paraigües es poden desgranar diferents avantatges que la contractació pública electrònica genera tant per les diferents entitats com pels licitadors:

  • Obert 24 hores: el sistema de licitació electrònica permet realitzar activitats les 24 hores del dia, amb la possibilitat de presentar sol·licituds, escrits, etc. en qualsevol moment, sigui festiu o laborable, estiguin les oficines de l’administració obertes o tancades.
  • Des de la oficina: no és necessari desplaçar-se per realitzar la presentació de la documentació necessària, fer esmenes o per assistir als actes d’obertura.
  • Reducció de costos: es retallen els costos associats a missatgeria i enviaments de paqueteria, i es garanteix l’entrega en temps i forma.
  • Menys burocràcia: el sistema electrònic permet que els proveïdors registrats no hagin de realitzar la presentació de las certificacions necessàries per licitar ja que poden ser comprovades de forma automàtica pel sistema.
  • Temps ampliats: la possibilitat de realitzar l’entrega en  qualsevol moment del termini de licitació fa que les empreses disposin de més temps per preparar i depurar les seves ofertes.
  • Augment de l’eficiència: es redueixen les tasques i els possibles errors associats a la preparació de la documentació administrativa.
  • Visibilitat: més transparència i millor coneixement de la competència.
  • Cicle complet: mitjançant un sistema electrònic de contractació es disposa d’una clara visió del procés, des de l’entrega de documentació fins l’adjudicació.

Com veiem la implantació d’un sistema de contractació pública electrònica té grans beneficis tant per les entitats públiques com per les empreses privades, de fet les Administracions Públiques ja han començat a implantar aquestes eines, algunes amb gran èxit.