Genesys ha estat aprovat pel Consorci AOC com a programari integrat i operatiu sobre el mètode de treball e-SET

Genesys, amb la seva modalitat de Registre d’Actuació sobre Expedients (GenRAE) i funcionament en modalitat Cloud/SaaS, ha estat aprovat pel Consorci AOC com a solució contrastada per a facilitar el desplegament del model de treball e-SET. Aquesta solució facilita la tramitació dels expedients electrònics al 100%, amb especial cura en la gestió dels documents i interoperant amb el conjunt de solucions d’Administració Electrònica que proporciona el Consorci AOC com l’eNotum, el Registre Unificat (MUX), Via Oberta, solucions d’autenticació i de signatura electrònica, eTRAM, etc. Continua llegint