Transformació digital en el Sector Públic. Construint el projecte.

Transformación digitalFa uns mesos en Mario Alguacil va escriure un article a la revista “Archivamos” amb el títol “La transformació digital en el sector públic”, i ara presentem la segona part d’aquell article, “Construint el projecte”.

Un cop engegada la fase de presa de consciència, i arribada aquesta al seu final, comença la segona: el llançament.

Segons ens explica en Mario, en un projecte d’aquestes característiques hi ha tres dimensions principals a considerar:

  • L’Organització (Infraestructures, processos, perfils, cultura).
  • Els Serveis Públics (De qualitat, accessibles, usables, sostenibles, etc.)
  • El Marc Relacional (Canals, dispositius, interoperabilitat, seguretat, etc.).

A més de la necessitat de reorientació del departament de TI, els diferents departaments involucrats s’han d’adaptar al nou model de treball, des de l’atenció ciutadana fins a les unitats de tramitació. Per a tal, la direcció de l’organització s’ha d’involucrar al 100% i requerir una determinació explícita.

En l’última part d’aquesta fase serà necessari crear i estructurar els processos necessaris per transmetre el coneixement i apoderament dels treballadors públics. També serà necessària la formació adequada per cobrir la possible esquerda digital interna que dins de cada organització pugui existir.

Per organitzar tot el projecte de forma adequada serà necessària la creació d’un full de ruta que inclogui una línia de temps simplificada i comprensible.

Seguint aquestes pautes bàsiques, un projecte de transformació tindrà més oportunitats d’arribar a bon port.

Us recomanem la lectura de l’article complet que podeu trobar al següent enllaç.