Reunió d’Usuaris d’Audifilm #RUA16

Reunión de Usuarios de Audifilm #RUA16Com ja és habitual Audifilm celebra la seva reunió d’usuaris, aquest any es realitzarà a Les Comes de Sererols, situat a Súria, Barcelona, el dia 27 d’Octubre de 2016.

L’objectiu de la reunió d’usuaris és poder mantenir un contacte directe amb els nostres clients i col·laboradors, i gaudir d’una agradable trobada.

En aquesta ocasió, la recent entrada en vigor de les lleis 39 i 40/2015 sobre el Procediment Administratiu Comú i el Règim Jurídic de les Administracions Públiques, marca d’una manera especial la reunió d’aquest any. A partir d’aquest octubre, l’expedient administratiu serà electrònic o no serà, resumint a grans trets, zero paper.

Davant d’aquesta gran oportunitat i conscients d’aquesta situació, Audifilm ha estat i està treballant per a que els seus clients puguin assolir la Transformació Digital necessària, que és en resum la voluntat de la normativa, i portar a les nostres organitzacions a un escenari d’eficiència, eficàcia i transparència, tant en la gestió interna com en el servei al ciutadà.

Amb aquest objectiu hem configurat una agenda que creiem ha de ser de màxim profit per a contribuir a superar amb èxit el moment històric en el que ens trobem, en el que s’evidencia un abans i un després en la gestió administrativa, des dels punts de vista jurídic, organitzatiu i tecnològic.

Aquesta jornada va dirigida, més que mai, a tothom. La Transformació Digital afecta a tots (càrrecs electes, direcció, secretaria, intervenció, organització, tecnologia i tots els treballadors públics). Estem davant d’un moment històric, i l’hem de tractar com es mereix.