Genesys i3: la plataforma que s’adapta a l’administració electrònica.

Al II Congrés de Govern Digital, Audifilm va realitzar dues presentacions, la primera va tenir lloc el dimecres 25, sota el títol “Genesys i3: la plataforma tecnològica més avançada i escalable per a un màxim rendiment del servei e-SET de l’AOC” i la segona d’elles es va dur a terme el dijous 26, i es va “Genesys i3 d’Audifilm: la plataforma que s’adapta a qualsevol full de ruta cap a l’Administració Electrònica. 

Aquesta última presentació la va iniciar en Joaquim Mestres, Director d’Operacions d’Audifilm. En primer lloc es va fer una introducció a la plataforma Genesys i3 on va descriure breument els seus punts més importants, entre els quals, la facilitat d’adaptació a diferents entorns podent utilitzar-se la mateixa plataforma tant en una organització petita, amb menys de 100 habitants, fins a una de major envergadura, com pot ésser una organització de més de 300.00 habitants. A més va destacar el fet que la plataforma permet disposar de diferents sistemes integrats de forma transparent, evitant la necessitat d’haver de saltar entre diferents plataformes, mitjançant la interoperabilitat de diferents sistemes.

Un altre punt molt important és la capacitat de dissenyar els procediments des d’un punt de vista versàtil, podent crear-los de forma 100% oberta, semi-assistits, o 100% guiats, corresponent-se amb el RAE, PAC i PAE.

Realitzada aquesta introducció 4 usuaris diferents van relatar les seves pròpies experiències fins a la transformació digital.

Montserrat Devesa de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, municipi que compta amb una població d’uns 2400 habitants, va explicar com la organització va iniciar el seu procés d’informatització i seguiment d’expedients el setembre de 2015 i l’any 2016 va realitzar la implantació de Genesys i3. Actualment tots els departaments utilitzen aquesta plataforma i el factor d’èxit d’aquest procés ha estat la bona disposició dels usuaris i l’acceptació del canvi entre tots ells, amb el suport rebut per part d’Audifilm en aquesta evolució.

Un dels factors de risc, era la migració del registre i dels expedients, tasca que amb la col·laboració d’Audifilm es va poder realitzar d’un dia per l’altre. Tots aquests passos han suposat un gran esforç per a tota la organització, però s’ha aconseguit disposar d’un entorn unificat i integrat.

A continuació en Pep Budí, responsable de noves tecnologies de l’Ajuntament de Cambrils, va fer un recorregut sobre la seva evolució digital, basat en un nucli de persones, territori i documents. No només ha estat un canvi tecnològic, ja que ha suposat redissenyar el seu mètode organitzatiu en el qual s’han vist afectats tots els usuaris de l’ajuntament, però s’ha aconseguit que tota la organització treballi sota el mateix mètode.

Un punt important en aquest procés ha estat la reutilització de la informació de forma transversal, mitjançant la integració de diferents canals i serveis, incloses altres plataformes.

Per la seva banda, Valentín Gómez de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, municipi de 52.000 habitants i que compta amb una plantilla d’unes 300 persones, va relatar la seva experiència per a garantir l’accés electrònic als diferents serveis. L’Ajuntament està plenament integrat amb els serveis del Consorci AOC, amb procediments guiats i un sistema obert. Per aconseguir-ho s’ha realitzat un complet canvi organitzatiu orientat a la ciutadania. Tot aquest procés s’ha basat en la creació d’una cèl·lula d’innovació, la qual treballa amb molta il·lusió i compta amb el suport dels diferents components de l’ajuntament, i a més té “llicència” per a innovar. Gràcies a aquest grup s’ha elaborat una estratègia de comunicació diferent que utilitza canals diferents dels habituals.

Por últim, Ascen Moro de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va començar fent una pregunta: Què entenem per administració electrònica?, a la que va anar donant resposta al llarg de la seva exposició. Per a la seva organització no consisteix en fer el mateix però amb tecnologia, sinó en utilitzar la tecnologia per canviar els processos i la manera de treballar. S’ha de passar de ser reactius a proactius, utilitzant la informació i les dades per aconseguir ser predictius.

Per assolir-ho ha estat necessària tant la col·laboració interna, como la públic-privada així com amb altres administracions. Tot el procés es basa en una senzilla pregunta: Quin tipus d’administració volem ésser? I la resposta en el seu cas és, una organització intel·ligent, estructurada en una arquitectura integrada de serveis, orientada a processos simplificats i comuns.

Per navegar en aquesta evolució han estat quatre els pilars bàsics:

  • Arquitectura.
  • Model de dades.
  • Bus de servis.
  • Gestió de processos i documents.

Tot i que en aquest moment no han assolit l’anul·lació completa del paper ja que han d’implementar la digitalització del registre d’entrada, han donat grans passos per avançar en l’administració electrònica.

La transformació digital ja està aquí, #prouexcuses

Aquí us enllacem el vídeo complet de la sessió.