XVII Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents

1a jornada

Hem acabat la primera jornada del Congrés. Aquest any, el propòsit està essent tractar els següents eixos i objectius:

 Posada en relació informació pública vs ciutadania i com aquesta passa a ser un actor participatiu. La ciutadania ja no juga un paper passiu, sinó que esdevé coproductora d’aquesta informació (web social, identitat digital, memòria construïda de manera plural, …).

 • Noves tecnologies per afavorir l’apoderament social.
 • Garantir drets des dels Arxius i rendició de comptes.
 • Didàctica dels arxius.
 • Creació de massa crítica per a lluitar pels més desfavorits i les desigualtats o la vulneració de drets.
 • Difusió del patrimoni de forma lúdica.
 • Preservar el patrimoni web.
 • Alfabetització de la ciutadania en govern obert.

En aquesta primera jornada, ha estat significativa l’exposició feta (ponència inagural) pel Director Digital dels Arxius Nacionals del Regne Unit John Sheridan: His role is to provide strategic direction, developing the people and capability needed for The National Archives to become a disruptive digital archive.

Després de la pausa-cafè els nostres col·legues de esPublico i 4TIC han presentat les seves solucions comercials de gestor d’expedients i la visió del concepte “Govern obert”, respectivament. Per la seva banda, l’empresa Vidimus ha exemplificat com aplicava tècniques de BI amb dades de la seva pròpia organització.

Altres ponents, han parlat de plataformes de participació ciutadana (Pablo Aragón – UPF) o discursos narratius a partir del patrimoni fotogràfic (David Iglesias – Ajunt. Girona). Finalment, hem pogut assistir a la interessant ponència sobre el periodisme d’investigació que fan l’equip de PODER (Edu Martín Borregón) on es demana rendició de comptes a les grans corporacions.

 

2a jornada

Acabada la segona jornada del Congrés, us volem destacar les ponències més rellevants.

 • Francesc Giménez de l’Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès (AMSCV) –acompanyat de Belén Agüero (CIECODE) i de Ferran Farriol (Consorci AOC) parlen de “L’accés a la informació com a garantia de drets”. La Gestió documental de Sant Cugat del Vallès és en aquests moments un model a seguir, atès que han aconseguit implicar tota l’organització i han focalitzat l’atenció en la gestió a partir dels processos de negoci  i d’aquests, han identificat les sèries documentals. El quadre de classificació de documents ha esdevingut l’eix troncal i únic per a gestionar tota la documentació corporativa i molt més (tràmits de la ciutadania, per exemple). La certificació dels seus sistemes de gestió els situa en molt bona posició per a buscar ser certificats en una qualitat d’alt grau d’excel·lència. El Ferran Farriol incideix repetidament en la necessitat de fer servir un llenguatge proper a la ciutadania perquè aquesta exerceixi molt més el seu dret d’accés a la informació pública.
 • “Els avantatges i els límits” de la tecnologia del blockchain es tracten de manera crítica per Darra Hofman (UBC – Universitat British Columbia de Vancouver). Explica de manera prou didàctica en què consisteix aquest mètode d’emmagatzematge de dades (base de dades distribuïda formada per “cadenes de blocs”), dissenyades per evitar-ne la modificació un cop que una dada ha estat publicada emprant un segellat de temps confiable. Aquesta tecnologia vol solucionar el problema de la confiança gràcies la cooperació. Fa servir matemàtiques avançades, criptografia, etc. Com és sabut, aquesta tecnologia s’ha fet popular en el camp de les criptomonedes.
 • Les empreses Wolters Kluwer i Berger-Levrault patrocinen les respectives ponències sobre “La gestión del documento-e en el centro de la tranformación digital” i “SeTDIBA: construint serveis digitals amb gestió documental als ajuntaments”, respectivament.
 • Altres temes tractats: construcció d’una memòria plural i participativa, el valor de la didàctica per aconseguir una ciutadania crítica (Salvador Cabré –ACAC / M. Àngels Suquet /Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols), gamificació, dades massives i arxivística computacional, preservació i tractament de fons de la web social (Ed Summers – MITH – Maryland Institute for Technology in the Humanities).