Dia Mundial del Medi Ambient

Avui fa 47 anys, s’iniciava a Estocolm la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient Humà, a partir de la qual es va crear el Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA). Per aquest motiu, el dia 5 de juny es celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. Aquest dia es celebra amb l’objectiu de sensibilitzar la població sobre diferents temes que afecten el medi ambient i sobre els quals cal actuar abans no sigui massa tard.

Aquest any es centra en la lluita contra la contaminació de l’aire, i el país amfitrió serà la Xina, on es realitzaran les celebracions oficials.

Les dades ens diuen que actualment el 90% de la població mundial respira aire contaminat, en més o menys grau. Aquesta dada revela la gravetat de la qüestió posant de manifest una problemàtica que es produeix pràcticament en tot el planeta de forma preocupant.

La contaminació atmosfèrica pot venir donada per diferents factors, a continuació us en fem un petit resum:

Llar. Especialment provocada per la crema en interiors de combustibles fòssils, fusta i altres combustibles de biomassa per cuinar, escalfar, etc. Aquest tipus de contaminació afecta principalment els ambients interiors dels habitatges i té major incidència en països subdesenvolupats. Aquestes emissions es calcula que  generen uns 3.8 milions de morts prematures a l’any.

Indústria. A nivell industrial i especialment en el sector de generació d’energia es troba un dels focus de contaminació de l’aire. Malgrat s’apliquen mesures per a reduir les emissions la indústria continua essent una font important de generació de gasos d’efecte hivernacle.

Transport. En aquest cas, la contaminació produïda pel transport suposa una gran part de la contaminació atmosfèrica global. La combustió de benzines, dièsels i altres combustibles fa que s’emetin a l’atmosfera enormes quantitats de gasos contaminants diàriament. Malgrat alguns països han començat a apostar per un transport més sostenible, la tendència global amb el transport convencional és creixent i per tant la contaminació procedent del transport és una qüestió cabdal a tenir en compte a l’hora d’aplicar mesures de reducció d’emissions.

Agricultura. En l’agricultura es produeixen sobretot emissions en forma d’òxid nitrós (N2O) procedent de l’ús de fertilitzants nitrogenats, de l’emmagatzemament de fems i purins, etc. I de metà (CH4), generat pel bestiar en el seu procés digestiu.

Residus. La crema de residus de manera no controlada i els residus orgànics en abocadors generen també quantitats important de gasos com l’òxid nitrós, metà i diòxid de carboni, que acaben contribuït en el canvi climàtic.

Altres fonts. També ens trobem amb fonts de contaminació naturals com les erupcions volcàniques, les tempestes de sorra, incendis forestals, etc.

Aquesta amplitud pel que fa les fonts de contaminació fa que controlar i disminuir la quantitat de gasos contaminants que van a l’atmosfera sigui complexa de gestionar. És imprescindible que s’actuï a nivell local per tal d’aconseguir un efecte global, no obstant, hi ha països que estan molt lluny d’una gestió correcta de les emissions i mentre no hi hagi una estratègia global realista i dimensionada a la gran quantitat d’emissions que es generen, la dinàmica de contaminació continuarà anant a l’alça. Actualment els països que més contaminen l’atmosfera són la Xina, Estats Units, Unió Europea, Índia i Rússia.

Per altra banda, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) es calcula que l’any 2012 van morir uns 7 milions de persones a causa de la contaminació atmosfèrica. Això suposa un 12% de les morts totals en el mon al llarg d’un any. Aquesta dada ens diu que tenim almenys un 12% de morts a nivell mundial que podríem evitar si ens preocupéssim més pel planeta que habitem.

En definitiva, malgrat que a nivell particular és difícil prendre grans mesures, és important prendre consciencia de les fonts de contaminació que sí podem mirar d’evitar, reduir o modificar com l’ús del vehicle, l’ús desmesurat de l’energia (calefaccions, aires condicionats, etc), la producció de residus, etc. Una sola persona poca cosa pot fer per a una reducció global, no obstant, si mica en mica es va creant consciència i s’endureixen les polítiques de protecció del medi ambient en tots els aspectes, potser llavors aconseguirem no provocar la nostra pròpia extinció.

A Audifilm Consulting també procurem col·laborar en la reducció d’emissions sempre que ens és possible. Hem anat substituint la il·luminació de la oficina per llums led, més eficients i de durabilitat més alta, aconseguint així millorar el consum energètic i la generació de residus. Per altra banda, tot el què fa referència a la gestió dels residus, que en nostre cas són principalment paper, envasos i matèria orgànica, també hem treballat perquè dins l’oficina es recicli el màxim possible, facilitant papereres de classificació amb la informació corresponent sobre quins residus podem dipositar-hi.

Així doncs, us animem a posar el vostre granet de sorra per contribuir en una menor contaminació de l’aire ja sigui compartint vehicle o apostant per mitjans més sostenibles, ajustant el consum energètic a les necessitats reals, procurant generar menys residus, etc.