Gestió d’Activitats Culturals i Esportives

El Sistema de Matriculació i Gestió d’Activitats (MaGda) és una aplicació que permet gestionar les inscripcions o matriculacions d’activitats municipals que ofereixen les diferents entitats locals, és a dir, gestionar les activitats culturals i esportives. Està formada per un entorn de manteniment i/o gestió (BackOffice) i un entorn web que permet als diferents col·lectius del municipi matricular a través d’Internet.

Entorn de gestió

Aquest entorn permet parametritzar i configurar l’aplicació per poder matricular els ciutadans a les activitats ofertes per les diferents entitats, així com la gestió de matriculacions, la gestió econòmica, la gestió de qualificacions o la gestió d’usuaris.

Activitats Culturals i Esportives

Gestió d’Activitats Culturals i Esportives

El sistema de gestió d’activitats culturals i esportives, una eina que l’ajudarà a apropar la gestió al ciutadà.

Entorn web

Des del web podrem informar de les diferents activitats que s’ofereixen des de les diferents entitats municipals. També permetrà als ciutadans, de forma segura, accedir al servei, matricular-se en les activitats que vulguin, modificar la matrícula en el període de matriculació, anul·lar una matrícula, consultar l’històric de les seves matrícules, etc. … Un entorn complet per tal que el ciutadà pugui autogestionar les activitats culturals i esportives en les que vulgui participar.

Funcionalitats del backoffice

  • Manteniments (Entitats, períodes, Activitats, Grups, etc …)
  • Gestió de Matrícules (Matrícules, alumnes, etc …)
  • Gestió de Facturació / Rebuts (Gestió del fitxer de cobraments per entitats bancàries, etc …)
  • Gestió de Qualificacions
  • Gestió d’Usuaris (Perfils, seguretats, etc …)

Funcionalitats web

  • Procés d’Identificació de l’alumne
  • Procés de consulta de cursos / activitats vigents
  • Procés de matriculació (validació, pagament, etc …)
  • “La meva matrícula” (Modificació de dades matrícula, Històric d’activitats, etc …)