Sistema d’Atenció Ciutadana

Tramitació on-line

Element principal de l’administració electrònica, permet al ciutadà realitzar procediments administratius complets o bé iniciar-los per tal que s’emmagatzemin en el registre de tasques (Registre d’entrada o bústia de treball) amb l’objectiu de ser validats abans de derivar al departament executor la resta de la tramitació. Permet tanmateix que el ciutadà formi part d’un tràmit o procediment, permetent-li actuar com a part del procés administratiu.

Basat en l’eina de disseny de fluxos de treball (WorkFlow) aquests tràmits sempre són assistits i controlats pel Seguiment de Processos de Genesys, permetent a la corporació dissenyar, no només el procés, sinó també les accions i les pantalles que li apareixeran al Ciutadà.

Tramitació online

Sistema d’Atenció Ciutadana: Carpeta del Ciutadà (CdC)

Té com a objectiu principal apropar l’Administració al Ciutadà. Per aquest motiu ofereix la possibilitat de consultar les dades personals, modificar-los i realitzar un conjunt de tràmits administratius, a qualsevol hora del dia, qualsevol dia de la setmana, evitant els desplaçaments i cues de les dependències municipals. Per tant, s’ofereix al ciutadà una plataforma segura via Internet per a poder relacionar-se amb l’Administració.

Atenció Ciutadana

Sistema d’Atenció Ciutadana: Oficina Atenció Ciutadana (OAC) 

És l’eina de Gestió desplegada en la intranet de l’Ajuntament on s’ubica la gestió dels serveis telemàtics i part de la pròpia gestió municipal, i en la que es basa el servei que se proporciona al ciutadà de mode presencial i telemàtic. El seu objectiu és centralitzar els serveis i tràmits municipals més comuns per als ciutadans i ubicar fàcilment les oficines OAC en diferents zones del municipi.

Oficina atenció ciutadana