Història de les nostres solucions

Administració Pública (Organització i Tecnologia per al Ciutadà)

Audifilm Grupo AL, té una dilatada i especial vinculació històrica al sector de l’Administració Pública, per la seva presència en ella des d’inicis dels anys 80.

Durant aquest temps, Audifilm ha aportat solucions professionals en el camp de les Tecnologies de la Informació, a aquest mercat, evolucionant les mateixes i seguint tant els avenços tecnològics com la maduració dels sistemes de gestió i organització.

La direcció d’Audifilm ha estat i segueix essent la de proveïr productes i serveis adequats a les necessitats del moment, adaptant-se a l’evolució dels seus clients, essent alhora sensibles als avenços tecnològics, però preservant el màxim possible la inversió del client.

Això és possible gràcies a l’aportació de tots aquells usuaris i tècnics de l’Administració que han col·laborat i col·laboren en l’evolució de les seves solucions. Així, els tècnics i especialistes d’Audifilm, treballen tant analitzant com desenvolupant i implementant els productes segons els criteris d’organització i gestió prèviament estudiats.

Això desemboca doncs en un important i contrastat “compromís amb el sector”, el qual, juntament amb l’experiència acumulada en nombroses instal·lacions, permet a Audifilm situar-se en un lloc preferent en el mercat, i transmetre als seus futurs usuaris un missatge de serietat, professionalitat i garantia d’èxit.

Genesys és el Sistema d’Informació per a l’Administració Pública , desenvolupat per Audifilm, orientat a resoldre mitjançant les Tecnologies de la Informació, les necessitats de Gestió de l’Administració.

Genesys preveu les funcions necessàries que permeten resoldre, de forma integral, eficaç, còmoda, àgil i segura, la gestió de la informació en l’Administració Pública, en els seus diversos àmbits (Ajuntaments, Diputacions, Mancomunitats, Consells Comarcals, etc.).

La vinculació històrica, per part d’Audifilm, aportant durant molts anys solucions informàtiques al sector, fa que Genesys sigui actualment un producte madur, amb una garantia total d’èxit en la seva implantació.