Serveis

Serveis per a l’Administració Pública

Audifilm Grupo AL posseeix un ampli ventall de solucions aptes perquè els seus clients disposin d’uns productes i serveis fàcils d’usar, eficaços i d’alta qualitat, oferint-se també com el soci ideal per fer front a l’execució del cicle total d’un projecte, comptant amb recursos propis i partners experts en diverses àrees:

 • Sistemes integrats de gestió
 • eSolucions
 • Reenginyeria de Processos / Gestió de Procediments / Fluxos de Treball (Workflow)
 • Gestió Documental
 • Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS)
 • Sistema d’ajuda a la presa de decisions (Business Intelligence)
 • Infraestructura tecnològica
 • Assistència Tècnica al Camp de les Noves Tecnologies

No obstant això, cap producte d’aquestes característiques pot arribar a implantar a un bon nivell productiu sense comptar amb els Serveis Professionals, indispensables per l’èxit del projecte.

Model conceptual de Genesys i3

Un conjunt de professionals amb experiència i innovadores idees per al sector, juntament amb les solucions, productes i serveis d’Audifilm, fan que aquesta companyia tingui una situació d’avantatge per ser el Soci Tecnològic ideal d’aquella organització que vulgui projectar-se i evolucionar amb el dinàmic món de les Tecnologies de la Informació aplicades a l’Administració Pública.

Per a això, Audifilm ofereix al client els següents serveis:

 • Serveis Integrals per a Projectes sobre Genesys:
  • Gestió de Projectes (Planificació, Direcció i Seguiment de projectes)
  • Entrada / Traspàs de dades (Introducció, migració, depuració i integració de bases de dades alfanumèriques, geogràfiques i documentals)
  • Depuració de la base o bases de dades de persones i territori: El nucli
  • Formació (Operador / Administrador de sistemes, usuaris avançats, usuaris finals, Tècnica / Administrativa, …)
  • Consultoria / Assessoria organitzativa (Definició de fluxos de treball, reenginyeria de processos, gestió documental, Optimització de recursos, …)
  • Implantació de projectes de signatura electrònica aplicats a la Gestió d’Expedients, Comptabilitat, etc.
  • Consultoria Comptable:
   • Assistència Tècnica per al tancament de l’exercici comptable.
   • Consultoria sobre procediments comptables.
   • Assistència Tècnica en l’elaboració d’informes de resultats.
   • Dret preferencial en seminaris
  • Transcripció i parametrització d’ordenances municipals.
  • Generació de plantilles de documents en Crystal Reports
  • Modelatge d’informes, documents, etc.
  • Auditoria sobre l’ús d’aplicacions Genesys:
   • Optimització de l’ús de les aplicacions realitzant auditories in situ conjuntament amb els usuaris per a una millor explotació de les eines de gestió.
   • Plans de formació contínua amb condicions econòmiques especials.
  • Assistència Tècnica (Cessió de personal tècnic especialitzat en àrees concretes).
  • Suport / Manteniment (Consultes / Hot-line, connexió remota, actualització de versions, …)
 • Servei especial per al desenvolupament de projectes a mida:
  • Programació d’aplicacions internet o webservices per integrar Genesys amb el web corporatiu.
  • Implantació de projectes de gestió geogràfica d’actius i manteniment amb INGRID.
  • Implantació de projectes amb Matrix.
 • Serveis de suport en sistemes informàtics:
  • Disseny i instal·lació d’infraestructura (Alimentació elèctrica, cablejat de xarxes de dades, comunicacions, …)
  • Disseny, configuració i instal·lació de maquinari (Servidors, Sistemes d’alta disponibilitat, pc’s, perifèrics, …)
  • Disseny, configuració i instal·lació de programari de base (Sistemes operatius, bases de dades, ofimàtica, …)
  • Integració de sistemes i xarxes (Comunicacions, Internet, intranet, correu electrònic, …)
  • Suport tècnic per al manteniment i resolució d’incidències en les disciplines anteriorment descrites