Solucions i Model

Genesys i 3 es basa en els següents mòduls:

Informació de Base i Integració

 • Nucli d’Informació de Base (Persones i Territori): GenNCL
 • Gestor de Documents: GenDOC
 • Motor d’Indicadors, Transparència i Dades Obertes: GenDATA
 • Servidor d’Informació: GenIS
 • Gestor de Processos (tramitació interna i on-line): GenBPM

Sistema d’Atenció Ciutadana:

 • Seu Electrònica
 • Carpeta del Ciutadà (CdC)
 • Tramitació on-line
 • Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Sistema d’Informació Polític-Directiva (CdPD)

 Sistema Central de Gestió Interna

 • Gestió Econòmica:
  • Gestió Tributària
  • Recaptació Voluntària i Executiva
  • Intervenció – Tresoreria (Comptabilitat)
 • Població
 • Personal
 • Serveis tècnics

Model Conceptual:

Modelo Conceptual de Genesys i3