El sector públic i la transformació digital

Mario Alguacil ha escrit un interessant article que s’ha publicat a la revista “Archivamos” sota el títol “La transformación Digital en el sector público, 1. La toma de conciencia”.

En aquest article s’analitza el procés de la “reforma” de les administracions públiques cap als models de gestió més propers als temps actuals, com a conseqüència del desplegament i ús de les TIC.

Aquesta reforma es veu afectada per la constant evolució de diferents entorns, tal i com diu Mario Alguacil, “lo tradicional està sotmès a un canvi intens, sobretot en l’escenari relacional entre Administració i ciutadania”.

A l’article, es desglossa un decàleg dels elements necessaris per a una transformació convencional, des de la consciència de la transformació, fins a la necessitat de liderar, governar i avaluar el procés.

També s’analitzen els punts que s’han de tenir en compte per estructurar el procés de transformació, com poden ser el consum i transformació en quan a dades, les infraestructures tecnològiques o la necessitat de gestió de la innovació. Continua llegint