Audifilm, com a adjudicatària del contracte per oferir programari d’assistència a la fiscalització i intervenció de l’Ajuntament d’Agoncillo.

L‘eina s’implantarà per millorar la productivitat en l’àrea d’intervenció municipal, assegurant el compliment dels requeriments legals recollits en els art. 13 i 19 de l’RD424 / 2017. Les principals millores que ofereix el producte són:

  • Un control econòmic pressupostari més rigorós.
  • Reforçar el paper de la funció interventora.
  • Una correcta gestió dels fons públics.
  • Sostenibilitat financera.
  • Una gestió eficient dels recursos públics.
  • Fer possible l’aplicació de tècniques d’auditoria a les EELL.