El passat 15 de maig es va posar en marxa a la Universitat Pompeu Fabra la primera fase de projecte d’implantació de l’administració electrònica.

Aquesta primera fase consisteix en la implantació del gestor d’expedients Genesys totalment adaptat a les necessitats de la institució, detectades després de més de 5 mesos de treball.

A partir d’aquí, seguiran les següents fases que inclouen integracions amb algunes de les seves aplicacions, parametrització de procediments propis i implantació del gestor documental GD-Matrix.