De l’10 al 13 de maig va tenir lloc el XVIII Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya, en el qual vam participar com a patrocinadors.

Audifilm ha desenvolupat genesys i3, eina que ens converteix en els millors aliats dels arxivers i arxiveres. La nostra gestió del canvi inclou a una Administració moderna digital sense paper, resultant imprescindible la unificació dels fons documentals a format digital.

Cobrim tot el cicle de vida de la informació, podent crear de forma dinàmica catàlegs de metadades i polítiques de gestió documental. I posteriorment genesys i3 transfereix la documentació generada al gestor documental.

A Audifilm apostem, a dia d’avui, per les eines del futur: IA, Blockchain …