Disposem d’una àrea especialitzada en l’assessoria i consultoria de serveis territorials, orientada a satisfer les necessitats de l’Administració pública

Àrees especialitzades

Gestió
Pública

Els serveis orientats a la gestió pública tenen per objectiu incrementar l’eficiència de l’administració pública afavorint el compliment de la llei de transparència.
 

Gestió
Ambiental

Des d’aquest servei s’ofereix tot tipus d’estudis, anàlisis, diagnòstic i proposta de gestió vinculada al territori, tant des d’un punt de vista de la sostenibilitat ambiental com de l’eficiència en la gestió territorial.

Gestió
Patrimonial

L’àmbit patrimonial de les Administracions Públiques queda perfectament regulat a nivell jurídic, per diverses normes que impliquen tant l’obligatorietat de mantenir totalment actualitzat l’inventari de béns, com la necessitat de conciliar la realitat patrimonial amb la comptabilitat municipal.

Gestió
Tributària

Proposem un servei d’actualització i manteniment dels diferents padrons fiscals sobre els quals es basa el finançament municipal. Per la seva rellevància i complexitat, la gestió cadastral és la pedra angular del servei suport a la gestió tributària.
 

Treballem per donar suport als teus productes


    A l'enviar el formulari, l'usuari autoritza el tractament de les seves dades per part de AUDIFILM, per tal de tramitar la seua sol·licitud de recepció d'informació sobre els nostres serveis. No es preveuen cessions de dades. Podeu consultar informació sobre l'exercici de drets i informació addicional en matèria de protecció de dades accedint a la nostra Política de Privacitat.

    Necessites més informació? Contacta amb nosaltres

    CASOS D’ÈXIT