Durant el segon semestre de l’any passat i per mitjà de les accions de suport a l’Arxiu Històric de Girona per part del Servei de Coordinació General de la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Direcció General del Patrimoni Cultural, hem comptat amb el reforç de personal de l’Arnau, l’Albert, la Maria i la Verònica.

Ara que han acabat la seva feina entre nosaltres, exposem a continuació les tasques més destacades que han realitzat i, alhora, els adrecem unes línies per manifestar-los el nostre agraïment per la bona feina feta, tot esperant que els hagi complagut l’estada a l’arxiu.

L’Arnau Casas ha estat entre nosaltres des del dia 2 d’agost i ha realitzat el tractament arxivístic de bona part del fons Centre d’Acolliment Girona (condicionament físic, descripció, automatització de la informació i disposició física), ha preparat per digitalitzar (codificació i disposició física) els 1.688 plànols del cadastre topogràfic parcel·lari de rústica (Cadastró) corresponents a 90 municipis de la província i elaborats per l’lnstituto Geografico y Cadastral entre els anys 1953 i 1961, ha actualitzat el contingut de la sèrie de fitxes de contribució urbana de la majoria dels municipis de la demarcació i ha redactat la descripció que ha de permetre localitzar els veïnats disseminats de cadascun d’aquests municipis, i, finalment, ha posat al dia i ampliat la descripció dels expedients de la sèrie d’autoritzacions d’establiments hotelers del fons Comerç i Turisme (Girona).

L’empresa Audifilm ha estat l’adjudicatària del contracte de manteniment i de tractament arxivístic que des de l’Arxiu Històric de Girona impulsem en diferents ajuntaments de la comarca del Gironès. A més de les actuacions realitzades a Sant Andreu Salou i Canet d’Adri, l’Albert Jalil ha intervingut en l’aprofundiment i ampliació de la descripció de diverses series documentals de fons conservats a l’arxiu, en concret la sèrie d’expedients acadèmics dels alumnes de l’Escola Normal de Mestres de Girona, dipositada dins el fons de l’Institut de Batxillerat Jaume Vicens Vices de Girona, les fitxes dels ocupants de les places de metge, llevadora, practicant i farmacèutic dels municipis gironins des de finals del segle XIX fins a l’any 2006 del fons de la Delegació Provincial de Girona del Ministeri de Sanitat, recentment ingressades.

Finalment, la Verònica Gil i la Maria Labari, contractades per l’empresa de serveis documentals Pandora, han estat treballant a l’arxiu entre els dies 1 d’octubre fins al 17 de desembre. La Verònica ha estat totalment centrada en la finalització del tractament arxivístic del fons Diari Los Sitos de Gerona. Aquest fons havia estat objecte d’una primera actuació arxivística interrompuda pel destacat volum del fons i per una certa complexitat d’alguna sèrie documental, especialment quant a la tria i eliminació que calia emprendre. La feina feta en aquest sentit ha permès, ara sí, enllestir totalment el fons documental d’aquest mitjà de comunicació gironí. Per altra banda, la Maria s’ha especialitzat en el tractament de diverses col·leccions d’imatges —provinents dels fons Delegació Provincial de Girona del Ministeri d’Educació Física i Esports i de les imatges provinents del fons Centre d’Acolliment Girona—, aprofundint en la descripció de les unitats, mecanitzant la informació i, sobretot, condicionant les imatges amb els materials adequats per aquest tipus de suport.

La feina realitzada per aquest personal extern ens permet avui oferir descripcions més detallades d’aquests fons i ser més eficients en quant a les peticions dels nostres usuaris, avançant així en les tasques de difusió d’aquestes col·leccions documentals.